________________________________________________

Trællene 1 Halte

1978
Instruktion: Jannik Hastrup
27 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Omkring år 1000 lever bonden Sigsten og hans familie på deres går i det mellemste Sverige. Her vokser trældrengen op. Der er ikke tid til leg, og der skal arbejdes hårdt, for at gårdens folk kan blive mætte. Slår høsten fejl, truer sultedøden. En dag, hvor drengen vogter svin, bliver han bidt i benet af en vild so. Benet er ødelagt, og herefter får drengen navnet Halte
________________________________________________
________________________________________________

Trællene 2 Ylva

1978
Instruktion: Jannik Hastrup
25 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Tiden er nu omkring 1150. Trælpigen Ylva og bondedrengen Ingvar er født på samme dag og samme gård. Hendes liv er bestemt til trællearbejde, hans til at være en fri mand. Ingvar har osse en ældre bror, Holmsten, og to søstre. Havde gårdmanden haft flere sønner, kunne de have dyrket mere jord. Nu kan de lige dyrke det nødvendigste. Da Ylva og Ingvar er 12 år, bliver Holmsten kastet af en hest og dør.
________________________________________________
________________________________________________

Trællene 3 Oluf

1978
Instruktion: Jannik Hastrup
25 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Tiden er nu omkring 1250. På sit dødsleje frigiver bonden Halvdan sine trælle, for han tror, at han på den måde kommer i himlen. Trælle Alrik og Åsa og deres søn Oluf tager til landsbyen som frie mennesker. Men det er ikke let for fattige folk at blive byboere. Der bliver opkrævet skat til kongen, til paven og til kirken.
________________________________________________
________________________________________________

Trællenes oprør 4 Den sorte død

1979
Instruktion: Jannik Hastrup
26 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Det er Sct Olafs dag i den lille svenske by Norrköping i året 1349, og der er fest. Der holdes dystre taler om, hvordan kongens magt breder sig. Under fester aftales der giftermål mellem den 12-årige Gerd og Henrik, der er 16 år. Gerd ville hellere have haft Martin, som er en af hendes gode venner, men hun bliver ikke spurgt. Alvoren rammer byen i form af en frygtelig sygdom - Den sorte død - som er på vej. Truslen herfra kommer til at præge bryllupsfesten.
________________________________________________
________________________________________________

Trællenes oprør 5 Oprør og svig

1979
Instruktion: Jannik Hastrup
26 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Det er året 1450 - oprørets tid i Europa. De store jordbesidderes magt er ved at være brudt. Nye herrer har tjent sig rige på handel og industri. På Händilö ved Norrköping passer den 14-årige Bengt kvæg. En dag får han øje på fogedens mænd, der er på vej til øen for at opkræve skatter og plyndre. Bengt advarer de andre bønder. Kvinder og børn gemmer sig i skoven og mændene og de store drenge lægger en fælde for ridderne, som alle omkommer. Sådan et oprør kan ikke forblive ustraffet. Fogeden sender 60 mand, men de fleste bønder når at flygte.
________________________________________________
________________________________________________

Trællene oprør 6 Bøddelens datter

1979
Instruktion: Jannik Hastrup
26 Minutter

 

 

 

________________________________________________
År 1542. Bøddelen Melker bor sammen med sin datter Ketil på Norrköpings bøddelgård, som også fungerer som en slags nødherberg for samfundets udskudte. En af disse - munken Jeronimus - fortæller om Kong Gustav Wasa og hans adel i Stockholm. De undertrykker folket, og kongen har forbudt den katolske tro og indført den lutheranske lære, der bedre passer til samfundet, som det er indrettet nu. Udover sit arbejde som bøddel, er Melker også natmand. Han tømmer byens lokumsspande.
________________________________________________
________________________________________________

Trællenes børn 7 Credentia

1980
Instruktion: Jannik Hastrup
28 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Vi skriver 1633 og der er intet nyt under solen. Sædvanen tro hærges Europa af krige. Jonas og tre af børnene dør af pest. Mor Karin er alene tilbage med sønnen Lasse og datteren Gunhild. De tager den forældreløse Credentia til sig. Hun arbejder på den nye papirmølle, hvor Lasse også får arbejde. Om vinteren føder Credentia i hemmelighed et barn, der viser sig at være dødfødt.
________________________________________________
________________________________________________

Trællenes børn 8 Flugten fra Spindehuset

1980
Instruktion: Jannik Hastrup
27 Minutter

 

 

 

________________________________________________
Det er juleaften 1742. Jan på 7 år bor hos sine gamle plejeforældre. De er fattige og må tjene til livets ophold ved at karte og spinde garn til byens store væverier. Den 14-årige Lotta dukker op, og de tager hende til sig. Arbejdet med at karte og spinde er dårligt betalt, og Lotta og Jan går rundt i byens gader og tigger, for at få mad på bordet. Men det er forbudt at tigge.
________________________________________________
________________________________________________

Trællenes børn 9 Englefabrikken

1980
Instruktion: Jannik Hastrup
27 Minutter

 

 

 

________________________________________________
I året 1860 bli'r den 16-årige Kristine ansat som barnepige hos en rig fabrikant. Han voldtager hende og hun bliver indlagt på byens fattighospital. Senere får hun tilbudt arbejde hos byens jordemoder. Her kommer mange forskellige kvinder - ofte langvejs fra. De føder deres børn i hemmelighed og ofte bortadopteres børnene. Jordemoderen spørger ikke om noget og vil intet vide.
________________________________________________

Medvirkende i forskellige afsnit:

Annelise Gabold
Anne Marie Helger
Arne Hansen
Arne Skovhus
Avi Sagild
Berthe Qvistgaard
Birgit Brüel
Eva-Marie Møller
Hans Kragh-Jacobsen
Helle Rasmussen
Helle Ryslinge
Hermod Knudsen
Ingrid Oustrup Jensen
Jan Bredsdorff
Jesper Christensen
Jesper Klein
Jimmy Johansen
Karl Stegger
Kirsten Peuliche
Lone Lindorff
Morten Giese
Otto Brandenburg
Ove Sprogøe
Per Pallesen
Tove Maës
 
________________________________________________