________________________________________________
Forside
Navne
________________________________________________
    Født Død
Eppler Heinz Dieter Skuespiller (Ty) 11. Februar 1927 12. April 2008
         
________________________________________________