________________________________________________
Forside
Navne
________________________________________________
      Født Død
       
  Irgens Christen Skuespiller 1784
  Irgens Merete Skuespller 9. Juni 1940
  Irwing Preben Skuespiller
         
________________________________________________