________________________________________________
Forside
Navne
________________________________________________
         
  Mjøen Sonja Skuespiller (No) 25. December 1898 25. Februar 1993
         
________________________________________________