________________________________________________

Debutanten

2002
Instruktion: Rune David Grue og Christian Tafdrup
Produktion: DR, Nelund/Tafdrup I/S, Nordisk Film- og
   

TV-fond, SVT Drama og Zentropa Entertainments

     
     
     
   
   
   
 
   
________________________________________________

Medvirkende:

Allan Helge Jensen Bonde
Beate Bille Skuespiller
Birthe Neumann Gertrud
Carsten Bjørnlund Skuespiller
Christian Tafdrup Hamlet
David Bateson Bill
Hanne Jørna Hofdame
Helle Fagralid Ophelia
Inger Hovman Hofdame
Jesper Bull Petersen Bonde
Joen Bille Polonius
Jonathan Spang Bonde
Malene Ruggård Kostumier
Ole Ernst Claudius
Paul Hüttel Hofmand
Poul Erik Sklander Tekniker
Rikke Lyllof Bonde
Roger Matthisen Skuespiller
Simon Jul Jørgensen Tekniker
Sophus K. Windeløv Tekniker
Søren Kjems Tekniker
Tammi Øst Hofdame
Thure Lindhardt Laertes
Troels Malling Thaarup Sufflør
 
________________________________________________