Apolloteatret

Apollorevyen 1935

 

Tekst:

Mogens Dam

 

Musik:

Irving Berlin

 

Sunget af:

Hans W. Petersen og

Marguerite Viby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftentur paa volden

 

Se, nu er vi her - aftenstunden er nær!

I dit stive puds, du saa nydelig er.

Er det sandt min ven ? Tror du jeg bli'r den smukkeste paa Volden ?

Giv dig blot tilfreds, du fordunkler enhver! - Aah.

 

Alle folk vil maabe

ad hat og sjal og kaabe,

naar du gaar tur paa volden

Store Bededags kvæld.

Borgermænd og koner

og høje rangspersoner

gaar aftentur paa Volden

 Store Bededags kvæld.

Her to borgerpar

faar en passiar.

Og de lystige studenter

alle vegne man ser,

de gør løjer og ler.

I solens sidste gløder

kun glade smil vi møder,

naar vi gaar tur paa Volden

 Store Bededags kvld.

 

Gennem Voldens træer drager vinden sit suk.

Nu, hvor solen gaar ned, ligger staden saa smuk!

Alle kirkeklokker ring ud om fred og ingen fare.

Se nu tændes lys bad de hundrede ruder.

 

Folk i lange rader

med smil og falbelader

gaar aftentur paa Volden

Store Bededags kvæld.

Brave mænd og koner

og høje rangspersoner

gaar aftentur paa Volden

 Store Bededags kvæld.

Der' Prins Ferdinand,

hvor elegant!

Her er en kendt og fejret digter

med hatten paa snu -

det er vist en filur!

I solens sidste gløder

kun glade smil vi møder,

naar vi gaar tur paa Volden

 Store Bededags kvæld.