________________________________________________

 

 

  Tivolirevyen

 

Tivoli Sommerteater 1917

 

Sunget af Ernst Rolf

 
 

Lad ikke høire haand faa vite, hvad den venstre gjør

 
 

Da jeg sat på Papas knæ,

sa' han ofte til mig det:

"Ikke indvi hvemsomhelst i dit private liv".

Jeg har takket gammeln tit for dette gode raa

og derfor siger jeg til alle egtemænd som saa:

Lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

De, som jo er sluppet ind ad egteskapets dør,

at fruen er den høire hånd De altid huske bør,

men lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

 

 

Damer - jeg vil si' Dem no't:

Når De venter helt til to,

inden Deres mage kommer hjem fra sit kontor,

ikke skjend! og ikke graat! Det gjør Dem blot styg;

men vent i ro, til hustyrannen snorker bred og tryg.

Lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

Tag med venstre haand og rot i lommen til Monsieur.

Finder da den høire haand det under sit honnør.

Saa lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

 

 

Er De gaat på Variete

og har Deres frue med

og De ser en dejlig pige blot i lidt Tricot,

og De synes det er leit at glane på en saa'n.

Saa ta'r De bare kikkerten i Deres venstre hånd.

Lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

Dersom Deres frue dytter bort på Dem og spør,

så skifter De med høire haand og begge kikkertrør

og lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

 

 

Unge mand som elsker flirt,

med enhver som bærer skjørt,

tag imot et raad fra een som var på den galeji:

Er De kommet i en bil med to som har Dem kjær,

og begge lever i den tro, at hun den kårne er.

Lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

Naar De sidder mellem begge dækt af nattens slør,

Klem dem begge kjærlig som en dreven kurtisør,

men lad ikke høire haand få vite, hvad den venstre gjør.

________________________________________________