________________________________________________

 

 

 

Frem og tilbage

 

Teater Bonbonniere 1923

 

 

 

 

Tekst: Axel Andreasen

Mel: Valsen fra "Den glade enke"

 

Sunget af Carl Fischer

 

 

Men det kan jeg pluds'lig ikke huske me'r

 
 

Atter danser vi den glade enkevals,

som vi fik engang i den forkerte hals.

Dengang vi forbanded' valsen hvert kvarter.

Men det kan vi pluds'lig ikke huske me'r.

 

Landmandsbankens direktører husked' godt,

deres tantieme, som var høj og flot.

De ku' skumme fløde, hver på sin maner.

Men det kan de pluds'lig ikke huske me'r.

 

Vores lille Danmarks allerstørste mand,

hr. Johannes V er født i Himmerland.

Et par skønne søstre, fødtes også der.

Men det kan han pluds'lig ikke huske me'r.

 

Da jeg var soldat, min gamle stabs-sergent,

banded' som en tyrk, han var en fæl drabant.

Dengang var han nemlig underofficer.

Men det kan han pluds'lig ikke huske me'r.

 

Fru Thit Jensen stadigvæk i ledding går

og de stakkels ægtemænd på puklen får.

Hun en gang af manden selv har haft plasir.

Men det kan hun pluds'lig ikke huske me'r.

 

Fra en frøken Hansen jeg en stævning har.

Damen si'r at jeg skal være barnefar.

Sidste sommer - si'r hun - sås vi et kvarter.

Men det kan jeg pluds'lig ikke huske me'r.

 
________________________________________________