________________________________________________

 

 

Velkommen i det grønne

 

Nørrebros Teater 1894

 

 

Tekst: Anton Melbye & Fr. Richard

Musik: Fransk folkemelodi

 

 

Min faders ben er stift

 

Min faders ben er stift,

min mor er fra forstanden.

Min far og mor er gift,

men ikke med hinanden.

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da.

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da-Tjim

 

Min far var farmasøjt,

men glemte sin eksamen.

Min mor hun sled i sløjd,

og det var synd for damen.

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da.

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da-Tjim

 

Hvis nogen spø'r Dem ad,

De nu familien kender.

Og jeg er ligeglad

omtrent i begge ender.

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da.

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da

Tjim-da-da-da-da, Tjim-da-da-da-da-Tjim

________________________________________________