_________________________________________________

 

 

De tre skolekammerater

 

Palladium 1944

 

Tekst: Viggo Stuckenberg

Musik: Niels Clemmensen

 

 

Skolesangen

 
 

Lykkeleg og drømmedøsen

varer stakket tid.

Kamp er livets gamle løsen,

aldrig stillet strid;

vil din vej du holde åben,

må du vinde dig et våben,

bedste våben under striden,

vinder dig din viden.

 

Om din kamp dig bringer sejr,

om du lider tab,

gælder lidet, blot du ejer

tankens adelskab.

Gods og guld kan verden fælde,

intet døder tankens vælde!

Blev i grave slægter stængte,

lever, hvad de tænkte!

 

Lær at hilse bag hvert bleget

ord på din reol.

Mennesker, som leved' leged'

så den samme sol,

mennesker, som rydded' hegned,

mennesker, som stred og segned,

drog hver dag med håb i møde,

græd for deres døde.

 

Lær af døde slægters sliden,

eget arbejds værd!

Smed, hvad selv du vandt dig siden,

sammen til et sværd!

Lær at nytte eget snilde!

Da kan intet foden hilde,

løber stien nok så bugtet,

da har skolen frugtet.

 

Ej blot videns tunge skatte,

kundskabs rige guld,

ej blot det at kunne fatte,

sol og mand og muld,

Lær dig sandhed, ret at agte,

lær din sjæl alt skønt at magte,

da har skolen dig for livet

livets bedste givet!

 

 
________________________________________________