________________________________________________

Christian Glatved

Skuespiller
Født 30. September 1898
Død 21. Marts 1985
     
     
     
         
________________________________________________

Filmroller:

1964 To  
   

Teaterroller:

 
Ambassadeur, Aalborg:
   
1953 Sommerrevyen  
   
Casino Slagelse:
   
1925 Casinorevyen  
1926 Casinorevyen  
   
Christian Glatveds Tourne:
   
1947 Op med humøret  
   
Det Ny Teater, Odense
   
1951 Affæren i Mølleby Nicolaj Mortensen, redaktør og kæmner
1951 Sommerrevyen  
   
Helsingør Sommerteater:
   
1947 Helsingørrevyen  
   
Montmartre, Dyrehavsbakken:
   
1941 Sommershow  
   
Montmartre, Frederiksberg:
   
1938 Montmartre-Kabaretten  
1939 Efteraarskabaretten  
1940 Show i byen  
1940 Sommershow  
1941 Efteraars-Show  
   
Odense Teater:
   
1958 Den gamle dame besøger byen Koby
1963 Anderssonville-Processen General Thomas, dommer
1964 Julius Cæsar Lepidus / Publius
   
Odense Folketeater:
   
1942 Sommerrevyen  
   
Svendborg Sommerteater:
   
1935 Godaw igen  
   
Teater Osborne:
   
1926 Himmel og hav  
   

Teaterinstruktioner:

 
Christian Glatveds Tourne:
   
1947 Op med humøret  
   
Det Ny Teater, Odense:
   
1951 Sommerrevyen  
   
Odense Folketeater:
   
1942 Sommerrevyen  
   
________________________________________________