________________________________________________
Carl Hjalmar Lauritzen Skuespiller og instruktør
Født 4. April 1879
Død 18. April 1940
     
Gift med Henny Lauritzen
Far til Torkil Lauritzen
 
 
________________________________________________

Filmroller:

1911 Dødsflugten   
1911 Herr Storms første monocle   
1911 Jernbanens datter   
1911 Kærlighedens styrke  
1911 Lad være at blinke   
1912 Den glade løjtnant   
1912 Den stærkeste   
1912 Doktor Gar el Hamas flugt   
1912 Koleraen   
1912 Når kærligheden dør   
1912 Paa frierfødder   
1912 Shanghai'et   
1913 Atlantis  Doktor Schmidt
1913 Den kvindelige dæmon   
1913 Den store operation  Qvale, kornspekulant
1913 Den troløse hustru   
1913 En farlig forbryderske   
1913 En hofintrige Baron Medgaard
1913 Guldmønten   
1913 Hvem var forbryderen ?  
1913 Mens pesten raser  Doktor Warren, stabslæge
1913 Naar fruen gaar paa eventyr  Hr. Barriloc
1913 Skandalen på Sørupgaard   
1913 Skæbnens veje   
1913 Stålkongens vilje Mr. Ashton, stålkongen
1913 Troløs  Mr. Brandon
1913 Vennerne fra Officersskolen   
1914 Af elskovs nåde Godsejer Rumin, Anys far
1914 Carl Alstrup som soldat   
1914 De røvede kanontegninger  General Viliers
1914 De ægtemænd !   
1914 Det gamle fyrtårn   
1914 Det svage punkt  
1914 Elskovsleg   
1914 Et kærlighedsoffer   
1914 Et læreår   
1914 Expressens mysterium  Advokat Lepellier, Nessieres ven
1914 Fædrenes synd   
1914 Grev Zarkas bande Grev von Bernstein
1914 I kammerherrens klæder   
1914 Lykken svunden og genfunden  Advokat Ram, Klaras tidl. mand
1914 Moderen  
1914 Uden fædreland  Kansler i Berengaria
1914 Under skæbnens hjul  Grev von Schmettau
1915 Brandmandens datter  James Grant
1915 Den lille chauffør  James Stevens, fabriksejer
1915 Den sidste nat  Dr. med. Toft, Pouls ven
1915 Hvem er Gentlemantyven  Rentier Goldmann
1915 I de unge aar Rektor Claudius, Annys far
1915 Kampen om barnet  Smukke Carl
1915 Kærlighedens firkløver  
1915 Ned med våbnene  Knobelauch, krigsminister
1916 Bladkongen  Horst, redaktør
1916 Børsens Offer  Bankier Berg
1916 Det unge Blod  Lensgreve
1916 En Kærlighedsprøve  Skibsreder John Ferry
1916 For hendes Skyld Burns, kaptajn
1916 For sin Faders Skyld  Oberst Raage
1916 Hendes Ungdomsforelskelse  Paul Billford, ejer af Billfordhouse
1916 Hvo, som elsker sin Fader  Brown, redaktør af "Falken"
1916 Katastrofen i Kattegat  Fyrmester Ramm
1916 Penge Rougon, minister, Saccards bror
1916 Plimsolleren  Skibsreder Thorsen
1916 Pro Patria  Overgeneral von Wimpfen
1916 Sønnen Sagfører Krogh
1916 Verdens undergang  Mineformand West
1916 Voksdamen   
1917 Brændte Vinger  Advokat Berling
1917 Den sorte Kugle  Bankdirektør Dürer
1917 Et Barnehjerte  Professor Martin Drest
1917 Herregaards-Mysteriet  Proprietær Bruhn
1917 Mand mod Mand  Fred Jarvis, dommer
1917 Pax Æterna  Wllmer, krigsminister
1917 Studenterkammeraterne  Grosserer Theodor Hage
1918 Avisdrengen  Jean Pichon, godsforvalter
1918 En Kunstners Kærlighed  Jory Valmy, fabrikant
1918 Folkets Ven Premiereminister Truchs
1918 Glædens Dag  Jonas Wolfgang, violinbygger
1918 I Opiumets Magt  Grev de Moreau
1918 Konkurrencen  Ørnfeldt, minister
1918 Lykketyven  Robert Covers, mineejer
1918 Pigen fra Klubben   
1919 Maharadjahens Yndlingshustru II  Dewapruta, førsteminister
1919 Præsidenten  Den sidste præst
1920 Den flyvende Hollænder I og II Supercagoen
1920 Har jeg Ret til at tage mit eget liv?   
1920 Lavinen  Professor Berglum, Marias far
1920 Manden der sejrede   
1921 Vor fælles ven   
1922 Hans gode Genius  Skibsreder Hassing
1922 Jafet, der søger sig en Fader I - IV  Lord Windermear
     

Teaterroller:

 
Frederiksberg Teater:
     
1913 Revolte Oberst Gregor
     
Horsens Teater:
     
1901 De muntre koner i Windsor Page
     
Kalundborg Teater:
     
1899 Elverhøj Poul Flemming
     
Odense Teater:
     
1915 Gurli Richard Stolpe
1915 Jeppe på Bjerget Baron Nilus
1916 Aladdin Nurredin
1917 Kean Edmund Kean
1917 Viljen Hans Højer, fabrikant
1929 Byen ved havet Doktor Holm
1929 Cornevilles klokker Forpagter Gaspar
1929 Gamle melodier Professor Rahbek
1930 Daglannet Godsejer Dag
1930 Aargang 1929 Direktør Emil Juhl
1931 Den gamle præst Pastor Mogens Kastbjerg
1931 Ideale magter Dyrlæge Allerup
1931 Syvsoverdag Henning Podebusk
1932 En fallit Advokat Berent
1932 Jacob Jens Hansen, direktør
1932 Karen, Maren og Mette Sognefoged
1933 Før solnedgang Professor Geiger
1933 Romeo og Julie Lorenzo
1934 Baandet Præst
1934 Den politiske kandestøber Abrahams
1934 Ninon Pater Michelet
1935 Degnens datter Morten Lund, degn
1935 Pas paa malingen Octave Crepeaux, kunstkritiker
1936 Den kloge mand Kredslæge Haller
1936 Kvartetten der sprængtes Købmand Borg
1936 Sne Jægermester
1937 Indenfor murene Etatsråd Herming
1937 Pygmalion Oberst Pickering
1938 Tre finder en kro Ambrose Goldolphin
1939 Eventyr på fodrejsen Assessor Svale
1939 Landsbyens Magdalene Kandidat
1939 Oliver Twist Mr. Bronslow
1939 Støvlet-Kathrine Grev Bernstorff
1940 Jurister Clark Baird, højesteretssagfører
     
Aarhus Teater:
     
1925 Helligtrekongersaften Malvolio
     

Teaterinstruktioner:

 
Odense Teater:
     
1927 Emilies hjertebanken  
1927 Julestormen  
1927 Min egen dreng  
1927 Sparekassen  
1928 Gamle melodier  
1928 Kong Frederik af Danmark  
1928 Sne  
1929 Byen ved havet  
1929 Landsbyprinsessen  
1930 Daglannet  
1931 Syvsoverdag  
1932 Bundne kræfter  
1932 Et lune  
1932 Karen, Maren og Mette  
1933 Høsten  
1934 Baandet  
1934 Rosenkransen  
1936 Den kloge mand  
1936 Sne  
1937 Abekatten  
1937 Barnet  
1938 De tusind søers land  
1938 Paa det jævne  
     
________________________________________________