________________________________________________
Louise Rasmussen
Skuespiller
Født 21. April 1815
Død 6. Marts 1874
Louise Rasmussen var født udenfor ægteskab og havde ingen forbindelse med faderen og halvbroderen, men moderen og hendes slægt tog sig af hende. 1826 blev hun anbragt på Det kgl. teaters balletskole, hvor hun fik Peter Larcher og senere August Bournonville til lærer, og hvor hun avancerede efter de gældende regler; fra 1830 fik hun elevgage, og i aug. 1835 blev hun kgl. figurantinde Hun var ikke særlig køn, men var sund og frisk med velskabte arme og ben og smal talje. Ansigtet beherskedes af det fyldige, askeblonde hår og de blå øjne, men trækkene var brede og fladtrykte; de egnede sig ikke for scenen. Noget egentligt talent havde hun ikke for dansekunsten, hun nåede i hvert fald ikke at udføre et selvstændigt parti, men hun var et flittigt og påpassende medlem af balletkorpset og anvendtes i sine første år i adskillige page- og børneroller. Hun blev senere kendt som Kong Frederik VII's hustru.
________________________________________________

Teaterroller:

Det Kongelige Teater:

1828 Romeo og Julie Page *)
________________________________________________

*) som ulønnet statist