________________________________________________
Oscar Lange Riis-Hansen
Skuespiller
________________________________________________

Filmroller:

Novelle- og kortfilm:

2002 Dengang jeg slog tiden ihjel Henrik-Henrik
________________________________________________