Født 8. Februar 1780
     
Død 29. Juni 1842
     
 

Johan Christian Ryge

Teaterroller:

Skuespiller

 
Far til
Clothilde Ryge   Det Kongelige Teater:  
         
   
1813
Dyveke
Kong Christiern den anden
   
1813
Embedsiver
Baruk, jøde
   
1813
Huset i oprør
Grev Polidor
   
1813
Jacob von Tyboe
Christoff
   
1813
Kun seks retter
Saddelmageren
   
1813
Palnatoke
Palnatoke, Jarl i Fyn, Vendsyssel og Bretland
   
1813
Ringen
Kaptajn von Selting
   
1813
Ringen
Major Selting
   
1814
Barselstuen
Officer / Advokat
   
1814
De pudserlige arvinger
Peter Falk
   
1814
Dyveke
Kong Christiern den anden
   
1814
Fiskerne
Odelheim, en dansk Herremand
   
1814
General Schlenzheim og hans familie
General v. Wangen
   
1814
Landsbyteatret
Sir Hervey Sutherland
   
1814
Myndlingerne
Købmand Drave
   
1814
Niels Ebbesen af Nørreris
Niels Ebbesen, Herre til Nørreris
   
1814
Selim Prins af Algier
Barbarossa
   
1814
Skibbrudet
Vilhelm Winther, Kaptajn i Sø-Etaten
   
1814
Strelitzerne
Peter Alexiovitz, Czar i Rusland
   
1814
Strikkepindene
Baron Durlach, godsejer
   
1814
Syv tusinde rigsdaler
Sekretær Telberg
   
1814
Søofficererne
Lord Walsingham
   
1814
Vejen til ødelæggelse
Dornton, købmand
   
1815
Den unge moder
Dubreuil, venner og naboer af Dorimont
   
1815
Don Ranudo de Colibrados
En øvrighedsbetjent
   
1815
Emilie Galotti
Odoardo Galotti
   
1815
Herman von Unna
Greven af Unna
   
1815
Jacob von Tyboe
Christoff
   
1815
Maskeraden
Jeronimus
   
1816
Armod og høimodighed
Henrik Plum
   
1816
Balders Død
Hother
   
1816
Beverley
Beverley
   
1816
Bortførelsen
Hr. v. Buchenheim, Henriettes Elsker
   
1816
Crispin som fader
Lisimon
   
1816
De pudserlige arvinger
Peter Falk
   
1816
Den butte velgører
Geronte
   
1816
Diderich Menschenskræk
Jøde
   
1816
Galejslaven
Herren af Olban
   
1816
Hekseri
Herman v. Bremen
   
1816
Høstgildet
Henrik, holstensk bonde
   
1816
Julestuen
Jeronimus
   
1816
Jægerne
Warberger, overførster i Weissenberg
   
1816
Kvaksalverne
Belmont, Officer
   
1816
Lear
   
1816
Pebersvendene
Ephraim, jøde
   
1817
Jeronimus, en gammel mand
   
1817
Bortførelsen
Portechaisedrager
   
1817
De fire Formyndere
Trandlove
   
1817
De to Brødre
Frands Bertram, tidl kaptajn
   
1817
De to Dage
Guiscardo
   
1817
De tre Friere
Oronte
   
1817
Den bogstavelige udtydning
Robinson, Advokat
   
1817
Den forladte datter
Baron Skumring
   
1817
Den gerrige
Simon
   
1817
Den opdagede hemmelighed
Kaptajn Dorville
   
1817
Det genstridige sindelag
Orontes, herremand
   
1817
Embedsiver
Baruk, jøde
   
1817
Gulddaasen
Vandbye
   
1817
Henrik og Pernille
Jeronimus, Leonores fader
   
1817
Herman von Unna
Dommer
   
1817
Jacob von Tyboe
Christoff, tjener
   
1817
Juliane von Lindorak
Feltmarskal Dombraun
   
1817
Macbeth
   
1817
Menneskehad og anger
Grev Wintersee
   
1817
Octavia
Antonius, Triumvir
   
1817
Ringen
Baron Birk
   
1817
Sammensværgelsen mod Peter den Store
Peter Alexiowitz, czar
   
1817
Sølvbrylluppet
Dalmer, rig forpagter
   
1818
Det tvungne giftermaal
Pancratius
   
1818
Dyveke
Kong Christiern den anden
   
1818
Selim Prins af Algier
Barbarossa
   
1819
Dyveke
Kong Christiern den anden
   
1819
Peters bryllup
Henrik
   
1820
Barselstuen
Første Advokat
   
1820
De to dage
Guiscardo
   
1820
Den døvstumme
Abbe de l'Épée
   
1820
Herman von Unna
Münster
   
1820
Høstgildet
Henrik, holstensk bonde
   
1821
Barselstuen
En Officer / Advokat
   
1821
De lystige passagerer
Montrichard, læge
   
1821
De pudserlige arvinger
Peter Falk
   
1821
Den lille matros
Sabord, kaperkaptajn
   
1821
Dragedukken
Kommissæren
   
1821
Dyveke
Kong Christiern den anden
   
1821
Erasmus Montanus
Per Degn
   
1821
Kun seks retter
Hofraad Reinhard
   
1822
Apotekeren og doktoren
Doktor Krydermann
   
1822
Bagtalelsens skole
Sir Oliver Surface
   
1822
Barselstuen
Jens Olsen
   
1822
Den politiske kandestøber
Gert Bundtmager
   
1822
Det lykkelige skibbrud
Jeronimus
   
1822
Indtoget
Salomon Joseph, jøde
   
1822
Jacob von Tyboe
Christoff, tjener
   
1822
Jean de France
Jeronimus
   
1822
Pigen fra Marienborg
Peter Alexiovitz, czar af Rusland
   
1822
Sovedrikken
Saft
   
1822
Ulysses von Ithacia
Ulysses, Kejser Asverus's søstersøn
   
1823
Barselstuen
Officer
   
1823
Den politiske kandestøber
Herman von Bremen
   
1823
Det stille vand har den dybe grund
Kaptajn Honnfeld
   
1823
Gulddaasen
Vandbye
   
1823
Hekseri
Leanders vært
   
1823
Kinafarerne
Moses, jøde
   
1823
Virtuosen Nr. 2
Spatzier
   
1824
Apotekeren og Doktoren
Doktor Krydermann
   
1824
De to dage
Guiscardo
   
1824
De to poststationer
Lord Splin, rejsende
   
1824
Den Stundesløse
Oldfux
   
1824
Fejltagelserne
Marlow
   
1824
Indianerne i England
Kaberdar
   
1824
Jeppe paa Bjærget
Advokat
   
1825
Jacob von Tyboe
Jesper Oldfux
   
1825
Macbeth
   
1825
Vekselen
Hartlob, retsbetjent
   
1825
Vestindianeren
Stockwell, rig købmand i London
   
1825
Aabenbar Krig
Baron Frydenhjelm, tidl. officer
   
1826
Barselstuen
Officer
   
1826
Aanden
   
1826
Jeppe paa Bjærget
Advokat
   
1827
Barselstuen
Officer
   
1827
Die talentprobe
Walter, rigmand
   
1827
Enken og ridehesten
Squire Thomas Fullarton, herremand
   
1827
Ægtestandsscenen
Hr. von Wehrwolf
   
1828
Den pantsatte bondedreng
Niels Peersen
   
1828
Dyveke
Kong Christiern den anden
   
1828
Jean de France
Jeronimus
   
1828
Shylock, pengeudlåner
   
1828
Lorenzo
   
1829
Barselstuen
Jens Olsen
   
1829
Claudius
   
1829
Jøden
Scheva, jøde
   
1829
Pebersvendene
Ephraim, jøde
   
1830
Barselstuen
Officer
   
1830
Falstaff
   
1830
Jacob von Tyboe
Christoff
   
1831
Balders død
Thor
   
1831
Hekseri
Mester Herman, barber
   
1831
Jacob von Tyboe
Christoff
   
1834
Jacob von Tyboe
Jesper Oldfux
   
1834
Jeppe paa Bjærget
Advokat
   
1834
Udstyret
Kancellidirektør Darner
   
1835
Bagtalelsens skole
Moses
   
1835
Macbeth
   
1835
Mester Gert Westphaler
Tobias, prokurator
   
1836
Diderich Menschenskræk
Jøde
   
1837
Barselstuen
Officer
   
1837
De sansesløse
Major Staubwirbel
   
1838
Fejltagelserne
Heardcastle
   
1838
Hekseri
Leanders vært
   
1838
Livet er en drøm
Basilio, Hertug af Burgund
   
1840
Apotekeren og doktoren
Doktor Krydermann
   
1840
Barselstuen
Corfitz
   
1840
Diderich Menschenskræk
Jøde
   
1840
Kilderejsen
Jeronimus
   
1840
Mester Gert Westphaler
Tobias, prokurator
   
1841
Mester Gert Westphaler
Tobias, prokurator
   
1841
Scapins skalkestykker
Argante
   
1842
Den bogstavelige udtydning
Robinson, advokat
   
1842
Den politiske kandestøber
Gert Bundtmager