________________________________________________
Michael Rosing
Skuespiller
Født 20. Februar 1756
Død 12. Oktober 1818
Gift med Johanne Cathrine Rosing
________________________________________________

Teaterroller:

Comediehuset / Det Kongelige Teater:
     
1777
Den blinde klartseende
Damon, søofficer
1777
Den honette ambition
Leander, Leonoras forlovede
1777
Den stundesløse
Christen Griffel, skriverkarl
1777
Det uventede møde
Sultanen i Ægypten
1777
Diderich Menschenskræk
Leander
1777
Kongen og forpagteren
Richard, forpagter
1777
Købmanden i Smyrna
Spanier
1777
Pagen
Fændrik Detmund
1777
Skovbyggeren
Jæger
1777
Zaire
Oroman, Sultan af Jerusalem
1778
Balders død
Hother
1778
Barselstuen
Gothard / Officer / Leonard
1778
Bondepigen ved Hoffet
Anselm
1778
Coquetten og den forstilte kyskhed
Eraste, Cydalises elsker
1778
De aftakkede officerer
Grev Fraugeville
1778
De snorrige fætre
Leander
1778
Den butte elsker
Markien af Montalais
1778
Den forslidte kærlighed
Baron
1778
Den misundelige moder
Hr. Terville, Julies elsker
1778
Den stolte
Greven af Tuffliere
1778
Den taknemmelige søn
Frederik, ritmester
1778
Det forgivne hekseri
Linval, Charlottes hemmelige forlovede
1778
Deucalion og Pyrrha
Deucalion
1778
Emilie Galotti
Marinelli, kammerherre
1778
Grovsmeden
Bastian, bonde
1778
Henrik Den Fjerdes jagt
Marki Conchiny
1778
Henrik og Pernille
Leander
1778
Huset i oprør
Baron Leander
1778
Ines af Castro
Don Pedro
1778
Lucile
Dorval
1778
Oraklet
Alcindor
1778
Tronfølgen i Sidon
Agatokles
1778
Ulysses von Ithacia
Mithridates, konge af Mundien
1778
Venskab paa prøve
Blandford, kaptajn
1778
Zemire og Azor
Azor, persisk prins
1779
Balders død
Hother
1779
Celinde
Leander
1779
De forstilte utroskaber
Valsain
1779
De nysgerrige mandfolk
Oberst Monreal
1779
Den bedragne formynder
Jørgen, gartner
1779
Den ærgerrige
Don Fernando
1779
Doctorgraden
Læge
1779
Faderen
Germeuil
1779
Forøderen
Greve
1779
Hekseri
Leander
1779
Jean de France
Antonius
1779
Laurette
Greven af Luzi
1779
Melampe
Bevæbnet / Kavaler
1779
Rosenbruden fra Salency
Colin
1779
Spøgelset med trommen
Leander
1779
Uden hoved og hale
Ovdius
1780
De tre forpagtere
Stephen, Lises forlovede
1780
Den tavse pige
Don Diego de Silva
1780
Den unge Darby
Lord Darby
1780
Fiskerne
Svend, fisker
1780
Serena
Philint
1780
Skotlænderinden
Gæst
1780
Vildmanden
Vildmand
1781
Aglae
Christen Griffel
1781
Arsene
Alcindor, ridder
1781
De tre forpagtere
Stephen, Lises forlovede
1781
Den alt for nysgerrige bejler
Damon, Leanders ven
1781
Den nysgerrige
Grev Donner
1781
Den pantsatte bondedreng
Lerbeutel, forgældet mand
1781
Den politiske kandestøber
Frands Knivsmed
1781
Erasmus Montanus
Niels, korporal
1781
Greven af Walltron
Von Sommer, kaptajn
1781
Grovsmeden
Lucas, bonde
1781
Jeppe paa Bjerget
Baronens sekretær
1781
Kavaleren og Damen
Don Alonso
1781
Kun seks retter
Løjtnant von Altdorff
1782
Cecilia
Hr. d'Orville
1782
Clementine og Desormes
Desormes
1782
Crispin Lakaj og Doktor
Leander, Alcines elsker
1782
De fortrædelige hændelser
Damis
1782
De nysgerrige fruentimmere
Eraste
1782
De to gerrige
Ali, formand
1782
Den forstilte tvistighed
Johan
1782
Eugenie
Greven af Clarendon
1782
Feen Ursel
Robert, vandrende ridder
1782
Landsbypigen
Morten, ung møller
1782
Modens sæder
Dorante
1782
Træhusaren
Leander
1783
De noble passioner
Major Reenberg
1783
Den politiske kandestøber
Mand
1783
Den stundesløse
Christen Griffel
1783
Den tjenstfærdige
Marki Florival
1783
Den værdige fader
Karl
1783
Desertøren
Alaric, soldat
1783
Hververne
Hr. von Werten, kaptajn
1783
Hyrdinden paa Alperne
Fonrose, hyrde
1783
Julie
Saint Alme
1783
Kongen og forpagteren
Richard, forpagter
1783
Kuren
Clitander
1783
Købmanden i Smyrna
Dorval, franskmand
1783
Menechmi
Kavaler
1783
Søoffocererne
Grev Worthington
1783
Væddeløbet
Baron Forlieu
1783
Zarine
Stryange, Medernes anfører
1783
Zemire og Azor
Azor, Persisk prins
1784
Bagtalelsens skole
Joseph Surface
1784
De samnitiske ægteskaber
Agathis
1784
De to venner
Saint Albin, toldforpagter
1784
De uventede tilfælde
Philinte, Emilies elsker
1784
Den butte velgører
Dalancour
1784
Desertøren af sønlig kærlighed
Joseph Holbek, soldat
1784
Minna af Barnhelm
Major von Tellheim
1784
Venskab paa prøve
Nelson, parlamentsherre i England
1785
Barselstuen
Officer
1785
Datum i blanco
Barthold, officer
1785
Den døve elsker
Baron Sternheim
1785
Den foregivne lord
La Fleur, tjener
1785
Den fortrolige
Kammeersdorff
1785
Den stundesløse
Lars Dintfas
1785
Det lykkelige skibbrud
Skriver
1785
Fejltagelserne
Marlow
1785
Gorm den Gamle
Erik Haraldsen, konge i Norge
1785
Juliane von Lindorak
Oberst von Lindorak
1785
Kolonien
Fontable, guvernør
1785
Modens sæder
Greven
1785
Spøgelset med trommen
Leander
1786
Den løgnagtige tjener
Leander
1786
Det unge menneske efter moden
Sær
1786
Figaros Giftermaal
Grev Almaviva
1786
Italienerinden i London
Lord Arespingh, Celindes elsker
1786
Orfeus og Eurydice
Orfeus
1787
Bondepigen ved hoffet
Anselm, fyrsten yndling
1787
Claudina af Villa Bella
Don Crugantino
1787
De to gerrige
Ali, formand
1787
Den bogstavelige udtydning
Edwin
1787
Den ellevte Juni
Skyldenborg
1787
Den falske formodning
Alonzo
1787
Den sorte mand
Johnson, englænder
1787
Den virkelige vise
Hr. Vanderk
1787
Enke- og ligkassen
Direktør
1787
Fændriken
Wilhelm von Vizar
1787
Kvaternen
Cort, skomangersvend
1787
Mediceerne
Guillielmo Pazzy
1788
Aktierne
Frederik Kronskjold, kandidat
1788
De to gerrige
Ali, formand
1788
Den politiske kandestøber
Mand
1788
Forvandlingerne
Carl, bondekarl
1788
General Schlenzheim og hans familie
Ritmester von Erlau
1788
Jægerne
Anton
1788
Landsbypigen
Morten, ung møller
1788
Markedet
Oberst
1788
Medea
Jason
1789
Apotekeren og Doktoren
Gothard
1789
Den ellevte Juni
Skyldenborg
1789
Den skinsyge kone
Carl Oakly
1789
Fejltagelserne
Marlow
1789
Forbryderen af ærgerrighed
Edvard Ruhberg
1789
Greven af Olsbach
Greven af Olsbach
1789
Medea
Jason
1789
Ringen
Kaptajn von Selting
1789
Trophonii Hule
Artemidore
1790
Athalia
Abner, general
1790
Damon og Pythias
Pythias
1790
Frode og Fingal
Fingal, konge i Morven
1790
Høstgildet
Halvor
1790
Menneskehad og anger
Ubekendt
1790
Selim og Mirza
Mirza, købmand i Marokko
1791
Elskovs magt
Armadouro, ridder
1791
Erast
Reinhold
1791
Faderen
Germeuil
1791
Medea
Jason
1791
Negeren
Baron Ludvig Volmar
1791
Richard Løvehjerte
Blondel
1791
Skuespillerskolen
Waldeck
1791
Strelitzerne
Peter Alexiovitz, zar
1791
Vennen af huset
Cliton
1792
Bortførelsen
Hr. von Buchenheim
1792
De to smaa Savoyarder
Baronen
1792
De Vonner og Vanner
Løjtnant Jespersen, søofficer
1792
Den ellevte Juni
Skyldenborg
1792
Den stundesløse
Skriverkarl
1792
Den virkelige vise
Hr. Vanderk
1792
Indianerne i England
Robert, kaptajn
1792
Kinafarerne
Bergstrøm, kaptajn
1792
Myndlingerne
Philip Brook
1792
Ringen
Major Selting
1793
Den mistænkelige mand
Hr. Ranger
1793
Den aabne brevveksling
Freisim
1793
Fejltagelserne
Marlow
1793
Gulddaasen
Vandbye
1793
Indtoget
Frands Eberhard, student
1793
Ja eller Nej
Hr. Dorentes, rig ungkarl
1793
Lise og Peter
Fritz William
1793
Peters bryllup
Halvor
1793
Renaud d'Ast
Renaud d'Ast
1793
Væddemaalet
Ingvar, bjergmand
1794
Han blander sig i alt
Carl Herman
1794
Husarerne
Ladisla Wallis, husar-ritmester
1794
Høstdagen
Fritz
1794
Landsbypigen
Morten, ung møller
1794
Pigen fra Marienborg
Peter Alexiovitz
1794
Silkeskoene
Kaptajn ved dragonerne
1794
Vejen til ødelæggelse
Harry Dornton
1795
Beverly
Beverly
1795
De to venner
Aurelly, rig købmand i Lyon
1795
Den godmodige familie
Hr. Cleark
1795
Den værdige kone
Lestenfeldt, hofraad
1795
Elisa
Don Ximene, Elisas elsker
1795
Kjolen fra Lyon
von Balsted, Constances elsker
1795
Købmanden i Smyrna
Dorval, franskmand fra Marseille
1795
Serenaden
Anton
1796
Advokaterne
Etatsraad Clarenbach
1796
Armod og Høimodighed
von Cederstrøm
1796
Den politiske kandestøber
Frands Knivsmed
1796
Den skarpe kniv kan let faa skaar
Philip
1796
Dormon og Wilhelmine
Dormon, advokat
1796
Dyveke
Knud Gyldenstjerne
1796
Festen i Valhal
Odin, Nordens øverste Gud
1796
Jøden
Frederik
1796
Rejsen til byen
Hofraad Reising
1796
Spøgelset med trommen
Baronen
1796
Søofficererne
George King, søløjtnant
1796
Vinhøsten
Underofficer
1796
Zemire og Azor
Azor, Persisk prins
1797
De to smaa Savoyarder
Baronen
1797
Den sanseløse
Leander
1797
Dragedukken
Gæst
1797
Embedsiver
Fyrsten
1797
Fejltagelserne
Marlow
1797
Fusentasterne
Valby
1797
Fændriken
Wilhelm von Vizar
1797
Fætteren i Lissabon
Sivers, Alberts ven
1797
Galejslaven
André, galejslave
1797
Han blander sig i alt
Carl Herman
1797
Hververne
Hr. von Werten
1797
Lykkens hjul
Penruddock
1797
Modens sæder
Baron von Sarburg
1797
Navnsygen
Navnkær
1797
Niels Ebbesen af Nørreris
Gert den Store, greve
1797
Sammensværgelsen mod Peter den Store
Peter Alexiowitz, Czar
1798
Den politiske kandestøber
Frands Knivsmed
1798
Enken og ridehesten
Squire Thomas Fullarton, herremand
1798
Falsk undseelse
Kaptajn Juul
1798
Mariane
Hr. Sainville
1798
Petersvendene
Peter Dalstrøm, arkitekt
1798
Skumlerne
Syndikus Moorland
1798
Victorine
Grev Millburg
1799
Arvire og Eveline
Irvin, prins af Lenox
1799
Den forladte datter
Baron Skumring
1799
Indtoget
Frands Eberhardt, student
1799
Naturens røst
Dorval
1799
Pigen fra Marienborg
Peter Alexiovitz, Czar af Rusland
1799
Søofficererne
Lord Walsingham
1799
Udstyret
Morfeld, rejsende
1800
Den bogstavelige udtydning
Edwin
1800
Herman von Unna
Herman von Unna
1800
Hververne
Hr. von Werten
1800
Landsbyteatret
Sir Hervey Sutherland
1800
Min bedstemoder
Sir William Medley
1800
Optimisten
Tornfeldt
1800
Søofficererne
George King, søløjtnant
1801
De to grenaderer
Victor la Liberte
1801
Den opdagede hemmelighed
Dercour, Sophies elsker
1801
Hvad vil folk sige ?
William Selmour
1801
Sølvbrylluppet
Adjunctus Rehberg
1802
Han blander sig i alt
Carl Herman
1802
Hjemkomsten
Ludvig, forlovet med Signe
1802
Octavia
Antonius
1802
Søofficererne
Lord Walsingham
1802
Værtshuset
Derval, officer
1803
De to dage
Armand
1803
En time borte
Theodor
1803
Indtoget
Frands Eberhardt, student
1803
Kærlighed uden strømper
Mads, Grethes ulykkelige elsker
1803
Petersvendene
Peter Dalstrøm, arkitekt
1804
Kvaksalverne
Belmont, officer
1804
Kvindelist
Destival, velhavende mand
1804
Maleren af kærligehd
Merfort, tidl. officer
1804
Niels Lembak
Niels Lembak, tidl præst
1804
Rejsen til Ostindien
Edvard Duval, købmand
1804
Skælmen i sin egen snare
Simonard, købmand
1806
Han blander sig i alt
Carl Herman
________________________________________________