Stine Rasmussen

Teaterroller:

Skuespiller

 
 
    Studenterforeningen:  
         
    2003 Shakespeare - En vrangsforestilling