4. Marts - 30. Apr. 1905        
 

Ambrosius

Medvirkende:

Dagmarteatret

Handlingen foregår på en
Herregaard på Fyn i aaret
1731   Albrecht Schmidt Junker Claus
    Alfred Møller Baronen
    Betty Nansen Abigael, baronens datter
    Emma Wiehe Geheimeraadinden
    Emmanuel Larsen Niels Bruus, ridefoged
    Hans Orlamundt von Reinsberg, captain
    Jacques Wiehe Peder Rasmussen, degn
    Martinius Nielsen Ambrosius Stub, student
    Robert Dinesen Hans Lauritsen, candidat i Theologien
    Olivia Jacobsen Bodil, Abigaels kammerpige
    Sophus Neumann Magister Søren, sognepræst
    Viggo Lindstrøm Jørgen, kammertjener