26. Dec. 1911 - 20. Jan. 1912        
 

Ambrosius

Medvirkende:

Dagmarteatret

Handlingen foregår på en
Herregaard på Fyn i aaret
1731   Albrecht Schmidt Junker Claus
    Alfred Møller Baronen
    Nathalie Krause Abigael, baronens datter
    Karen Margrethe Poulsen Geheimeraadinden
    Emmanuel Larsen Niels Bruus, ridefoged
    Aage Fønss von Reinsberg, captain
    Jacque Wiehe Peder Rasmussen, degn
    Adam Poulsen Ambrosius Stub, student
    Svend Rindom Hans Lauritsen, candidat i Theologien
    Poula Hermansen / Oda Rostrup Bodil, Abigaels kammerpige
    Charles Wilken Magister Søren, sognepræst
    Cajus Bruun Jørgen, kammertjener