Fra 26. Marts 1907      

 

Dagmarteatret

 

Instruktion:

Stellan Rye

 

Skuespil i et forspil og tre akter af Otto Benzon

 

Anna Bryde

   

Medvirkende:

  Adam Poulsen Kaj Warming, volontør
  Anna Larssen Anna Bryde
  Henrik Malberg Ring, tidl. kaptajn af fodfolket
  Johannes Poulsen Henrik Bryde, premierløjtnant
  Signe Lange Pige hos Brydes