________________________________________________
Kristiern II Fra 7. December 1921
Dagmarteatret
Instruktion: Johannes Anker Larsen
Poul Reumert og Gerda Madsen
________________________________________________

Medvirkende:

Alfred Abel Adelsmand
Bjarne Forchhammer Adelsmand
Bodil Ipsen Færgekone
Einar Juhl Erik Rynning, svensk adelsmand
Elith Pio Didrik Slagheck
Eyvind Johan-Svendsen Erik Kaas, adelsmand
Gerda Madsen Dyveke
Gunnar Stryhn Ambrosius Bogbinder
Ingeborg Pehrson Sigbrith
Johan Knüttel-Petersen Ove Bilde, rigsraad
Johannes Meyer Mester Isaac
Knud Almar Erik Vasa, svensk adelsmand
Louise Jørgensen En pige
Poul Reumert Kristiern II, hertug, senere konge
Rigmor Reumert Dronningen
Svend Melsing Knud Gyldenstjerne, adelsmand
Tyge Bendix Svend Bengtson, svensk adelsmand
Valdemar Lund Valkendorff, hertugens hofmester
Viggo Lindstrøm Jens Andersen Beldenak
Aage Brandt Gustav Trolle, ærkebiskop
   
________________________________________________