26. November 1882
   

 

Det Kongelige Teater

 

 

 

 

 

 

 

 

Abracadabra

 

Medvirkende:

  Carl Gustav Lauenbach Meyer Ephraim, jøde
  Carl Nicolai Andreas Price Octavius
  Emil Christian Zangenberg Leander
  Julius August Steenberg Leonard, Jeronimus' nabo
  Oddgeir Stephensen Arv, gaardskarl
  Olaf Rye Poulsen Henrik, tjener
  Peter Ludvig Nicolaj Schram Jesper, foged
  Valdemar Kolling Jeronimo, gammel mand