Fra 4. April 2001
 
Benedikte Hansen og Peter Gilsfort
 
Lotte Bergstrøm, Benedikte Hansen og Petrine Agger

 

Det Kongelige Teater / Turbinehallerne

 

Af William Shakespeare

 

Instruktion:

Klaus Hoffmeyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonius og Cleopatra

 

Medvirkende:

  Anders Hove Antonius' hærfører
  Benedikte Hansen Cleopatra
  Erno Müller Spåmand
  Kristian Holm Joensen Eunuk
  Lotte Bergstrøm Kammerpige
  Morten Kirkskov Budbringer
  Niels Bender Officer hos Cæsar
  Ole Ernst Lepidus - huslærer og skatmester
  Pelle Koppel Anfører for Antonius' livgarde
  Peter Gilsfort Marcus Antonius
  Petrine Agger Kammerpige
  Rasmus Bjerg Menig soldat
  Runi Lewerissa Antonius' officer
  Sonja Richter Octavia, Cæsars søster
  Søren Lenander Officer hos Cæsar
  Thure Lindhardt Octavius Cæsar