Ambrosius

Medvirkende:

Odense Teaters

Friluftsteater

Instruktion:
Ole Larsen   Aksel Erhardtsen Niels Bruus, ridefoged
 
Asger Bonfils Junker Claus

Skuespil i 7 afdelinger.

  Axel Bang Baron

Handlingen foregår på

  Birgit Lyksborg Hofjægermesterens datter
en herregaard på Fyn   Carl Emil Madsen Hofjægermester
i året 1731   Grete Kyhn Abigael, Baronens datter
    Hanne Ribens Hofjægermesterens datter
    Helge Dahl von Rendsberg, captain
    Jens Østerholm Magister Søren, sognepræst
    John Hahn-Petersen Hans Lauritzen, candidat i theologi
    Knud Asserbjørn Peder Rasmussen, degn
    Kurt Nielsen Jørgen, kammertjener
    Paula Illemann Feder Geheimrådinden
    Rita Angela Bodil, Abigaels kammerpige
    Søren Elung Jensen Ambrosius Stub, student
    Aase Hansen Hofjægermesterinde