Fra 21. Februar 1949
     

 

Røde Kro Teater

 

Sømandskomedie i 8 afdelinger af Axel Frische og Fleming Lynge

 

Sangene af Alfred Kjerulf

Musikken af Kai Norman Andersen

Instruktion:

Axel Frische

 

 

 

 

Alle mand paa dæk

   

Medvirkende:

  Bjørn Puggaard-Müller Steen, Hartungs søn
Carl Carlsen Rasmussen, kaldet Piphans, matros
  Carla Hansen Else, hans datter
  Harris J.A. Wessmann Henkel, baadsmand / Niels Elkjær, købmand
  Henrik Peter Due Jumbo, matros
  Johan Hunderup Siwert, matros
  Kai Krieger Bjørn Hartung, skibsreder
  Marie Brink Madam Olsen
  Peter Frode Julle, matros
  Robert Carlsson Søren Trolle, skipper
  Solveig Røner Hedvig / Opvartningspige i Marokko
  Tina Steffensen Araberdanserinde