________________________________________________
Krage søger mage Fra 28. Oktober 1932
Røde Kro Teater
Instruktion: Axel Frische
         
________________________________________________

Medvirkende:

Carl Carlsen Tomaten, forældreløs
Ebba Lennø Ludovika
Edith Carlsen Amanda
Else Mogensen Else, uægte barn
Grethe Jensen Siska / Frk. Knæk, afholdsagitator
Harris Wessmann Thomas Brinc, kvægavler
Henry Knudsen Rikart, forældreløs
Karljohan Henriksen Svendsen, detektiv
Kirstine Killian Annastasia
Nicolaj Marius Hansen Lars Pæ'sen, kromand
Sofus Petersen Pelle, forældreløs
  
________________________________________________