________________________________________________

Vi jubilerer

1929
Studenterforeningen
 
     
     
     
     
   
   
   
   
   
________________________________________________

Medvirkende:

Eigil Jensen  
Grethe Reumert-Schaltz  
Hans Kurt  
Tove Rohde
 
________________________________________________