Albert Helsengreens Teaterselskab blev stiftet i 1896. Sammen med hustruen Agnes var Helsengreen både instruktør og bærende mandlige hovedkraft, mens Gerda Christophersen var førsteskuespillerinde og operetteprimadonna.

Albert Helsengreens Teaterselskab

  1905 Elverhøj
  1914 Helligtrekongersaften
  1906 Trold kan tæmmes