________________________________________________
Chat Noir Cabaretten
Nørrebro
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
   
1959 De to fra Ny Ravnsborg
   
________________________________________________