________________________________________________
Teltet på
Dyrehavsbakken
Klampenborg
 
 
________________________________________________
   
1935
Cirkusrevyen
1936
Cirkusrevyen
1937
Cirkusrevyen
1938
Cirkusrevyen
1939
Cirkusrevyen
1940
Cirkusrevyen
1941
Cirkusrevyen
1942
Cirkusrevyen
1943
Cirkusrevyen
1944
Cirkusrevyen
1945
Cirkusrevyen
1946
Cirkusrevyen
1947
Cirkusrevyen
1948
Cirkusrevyen
1949
Cirkusrevyen
1950
Cirkusrevyen
1951
Cirkusrevyen
1952
Cirkusrevyen
1953
Cirkusrevyen
1954
Cirkusrevyen
1955
Cirkusrevyen
1956
Cirkusrevyen
1957
Cirkusrevyen
1958
Cirkusrevyen
1959
Cirkusrevyen
1960
Cirkusrevyen
1961
Cirkusrevyen
1962
Cirkusrevyen
1963
Cirkusrevyen
1964
Cirkusrevyen
1965
Cirkusrevyen
1966
Cirkusrevyen
1967
Cirkusrevyen
1968
Cirkusrevyen
1969
Cirkusrevyen
1970
Cirkusrevyen
1971
Cirkusrevyen
1972
Cirkusrevyen
1973
Cirkusrevyen
1974
Cirkusrevyen
1975
Cirkusrevyen
1976
Cirkusrevyen
1977
Cirkusrevyen
1978
Cirkusrevyen(s Variete)
1979
Cirkusrevyen
1980
Cirkusrevyen
1981
Cirkusrevyen
1982
Cirkusrevyen
1983
Cirkusrevyen
1984
Cirkusrevyen
1985
Cirkusrevyen
1986
Cirkusrevyen
1987
Cirkusrevyen
1988
Cirkusrevyen
1989
Cirkusrevyen
1990
Cirkusrevyen
1991
Cirkusrevyen
1992
Cirkusrevyen
1993
Cirkusrevyen
1994
Cirkusrevyen
1995
Cirkusrevyen
1996
Cirkusrevyen
1997
Cirkusrevyen
1998
Cirkusrevyen
1999
Cirkusrevyen
2000
Cirkusrevyen
2001
Cirkusrevyen
2002
Cirkusrevyen
2003
Cirkusrevyen
2004
Cirkusrevyen
2005
Cirkusrevyen
2006
Cirkusrevyen
2007
Cirkusrevyen
2008
Cirkusrevyen
2009
Cirkusrevyen
2010
Cirkusrevyen
2011
Cirkusrevyen
2012
Cirkusrevyen
2013
Cirkusrevyen
 
________________________________________________