________________________________________________
Det Kongelige Teaters
Friluftstourne
 ________________________________________________
   
1962 En søndag på Amager
1953 Helligtrekongersaften
   
________________________________________________