________________________________________________
Femmøller Sommerteater
Femmøller Badehotel
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
   
1973 Mols-Revyen
1974 Mols-Revyen
1975 Mols-Revyen
1976 Mols-Revyen
1977 Mols-Revyen
1978 Mols-Revyen
1979 Mols-Revyen
   
________________________________________________