________________________________________________
Helsingør Sommerteater
Søstræde 4
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
   
1917
Helsingørrevyen
1918
Helsingørrevyen
1919
Helsingørrevyen
1920
Helsingørrevyen
1921
Helsingørrevyen
1922
Helsingørrevyen
1923
Helsingørrevyen
1924
Helsingørrevyen
1925
Helsingørrevyen
1926
Helsingørrevyen
1927
Helsingørrevyen
1928
Helsingørrevyen
1929
Helsingørrevyen
1930
Helsingørrevyen
1931
Helsingørrevyen
1932
Helsingørrevyen
1933
Helsingørrevyen
1934
Helsingørrevyen
1935
Helsingørrevyen
1936
Helsingørrevyen
1937
Helsingørrevyen
1938
Helsingørrevyen
1939
Helsingørrevyen
1940
Helsingørrevyen
1941
Helsingørrevyen
1942
Helsingørrevyen
1943
Helsingørrevyen
1944
Helsingørrevyen
1945
Helsingørrevyen
1946
Helsingørrevyen
1947
Helsingørrevyen
1948
Helsingørrevyen
1949
Helsingørrevyen
1950
Helsingørrevyen
1951
Helsingørrevyen
1952
Helsingørrevyen
1953
Helsingørrevyen
1954
Helsingørrevyen
1955
Helsingørrevyen
1956
Helsingørrevyen
1957
Helsingørrevyen
1958
Helsingørrevyen
1959
Helsingørrevyen
1960
Helsingørrevyen
1961
Helsingørrevyen
1962
Helsingørrevyen
1963
Helsingørrevyen
1964
Helsingørrevyen
1966
Helsingørrevyen
1973
Helsingørrevyen
1974
Helsingørrevyen
1975
Helsingørrevyen
1976
Helsingørrevyen
1999
Helsingørrevyen
2008
Helsingørrevyen
2009
Helsingørrevyen
2011
Helsingørrevyen
1973
Helsingør-Kabaretten
   
1965
Ingen blomster - tak
   
2011
Kvartetten
 
________________________________________________