________________________________________________
Kirkelig Scene
Tourneteater
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
   
1962 Hyrderne ved Bethelem og Du er klippen
1962 Zakæus og Påskeliljen
   
________________________________________________