________________________________________________
Middelhavet rundt
Olsker, Bornholm
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
2007 Forårets Grinerevy
   
2004 Gak i Olsker
2008 Gak i Olsker
   
2006 Julegak i Olsker
   
2007 Olsker Julerevy
   
________________________________________________