________________________________________________
Sønderborg Teater
Rosengade 2
 
 
 
 
 
________________________________________________
1982 Sønderborgrevyen
1983 Sønderborgrevyen
1984 Sønderborgrevyen
1985 Sønderborgrevyen
1986 Sønderborgrevyen
1987 Sønderborgrevyen
1988 Sønderborgrevyen
1989 Sønderborgrevyen
1990 Sønderborgrevyen
1991 Sønderborgrevyen
1992 Sønderborgrevyen
1993 Sønderborgrevyen
1994 Sønderborgrevyen
1995 Sønderborgrevyen
1996 Sønderborgrevyen
1997 Sønderborgrevyen
1998 Sønderborgrevyen
1999 Sønderborgrevyen
2000 Sønderborgrevyen
2001 Sønderborgrevyen
2002 Sønderborgrevyen
2003 Sønderborgrevyen
2004 Sønderborgrevyen
2005 Sønderborgrevyen
2006 Sønderborgrevyen
2007 Sønderborgrevyen
2008 Sønderborgrevyen
2009 Sønderborgrevyen
2010 Sønderborgrevyen
   
 
________________________________________________