________________________________________________
Søndervig Vesterhavsbad
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
   
1977 Søndervigrevyen
1978 Søndervigrevyen
   
________________________________________________