________________________________________________
Tornøes Hotel
Kerteminde
 
 
 
 
 
________________________________________________
 
2008 Så er der serveret
2010 Kerteminderevyen
2011 Kerteminderevyen
   
________________________________________________