________________________________________________
Vigen Hotel
Ebeltoft
 
 
 
 
 
 
________________________________________________
   
1969 Molbyrevyen
1970 Molborevyen
1971 Molborevyen
1972 Molborevyen
1973 Molborevyen
   
________________________________________________