________________________________________________

Hans store aften

1946
Instruktion: Svend Rindom
Produktion:  ASA

 

 

 

93 minutter

   
________________________________________________

Medvirkende:

Albert Luther Henrik Nygaard, forfatter og journalist
Astrid Holm Anna, Jespers kone
Berit Erbe Hushjælp
Buster Larsen Tjener Petersen
Carl Fischer Olsen, overtjener
Einar Juhl Teaterdirektør
Ejner Federspiel Indehaver af lånekontor
Frits Helmuth Egon
Grete Danielsen Pantelånerens kone
Helga Frier Gylling, pige hos Kamilla Svane
Henry Nielsen Nikolajsen
Holger Hansen Hansen, fhv. restauratør
Ib Schønberg Jesper Tingby, korrekturlæser
Karin Nellemose Kamilla Svane, skuespiller
Karl Gustav Ahlefeldt Erik Bergman, skuespiller
Lily Broberg Mary Petersen
Lis Løwert Else, Jonas' kone
Ove Sprogøe Sørensen, piccolo i Teatercafeen
Per Buckhøj Instruktør
Poul Secher Regissør
Preben Lerdorff Rye Morten Just, forfatter og journalist
Sigfred Johansen Jonas Tofte, tjener og forfatter
Sigurd Langberg Magnus Kraft, grosserer
Vera Gebuhr Vera Jørgensen, skuespiller
________________________________________________