________________________________________________

Havet og menneskene

1970
Instruktion: Sigfred Aagaard
Produktion: Sigfred Aagaard

 

 

 

90 minutter

   
________________________________________________

Medvirkende:

Andreas Holm Pastor Magle
Christen Aaberg H.P. Nielsen, sognerådsformand
Einar Johansen Jørgen Toft, sognefoged
Emil Nørtoft Niels Kvas, husmand og fisker
Ernst Jensen Bernhard Hælme, fisker og arbejdsmand
Hans Røy Erik Bynke, præst
Herlev Kongsgaard Kristensen, proprietær
Jenny Østergaard Alma Jensen, købmandskone
Jens Galsgaard Henrik, kommis
Karen Ernst Trine Skelby
Mary Holm Husbestyrerinde
Svend Andersen Niels Øster, gårdmand
Søren Thejlade Tember, lærer
Aase Lykke Gunhild, Almas datter
   
________________________________________________