________________________________________________
Julie 2011
Instruktion: Linda Wendel
75 minutter
     
 
 
 
________________________________________________

Medvirkende:

Bertram Fredricia Elmenhoff Stella
Birgitte Hjort Sørensen Julie
Dan Boie Kratfeldt Håndlanger
Jesper Christensen Mester
Niels Skousen Eddy
Rolf Hansen Jan
Trine Appel Kristine
William Yasaki Schou Sanitør
   
________________________________________________