________________________________________________
Vejrhanen 1952
Instruktion: Lau Lauritzen Jun.
99 minutter
     
 
 
 
________________________________________________

Medvirkende:

Anton de Verdier Sjøberg, medlem af kommunalbestyrelse
Carl Carlsen Eriks far
Carl Ottosen Ansat I statsradiofonien
Christen Møller Folketingsmand
Dirch Passer Ekspeditionssekretær I Kirkeministeriet
Einar Juhl Leo Svaneberg, folketingsmand
Ejner Federspiel Rektor
Emil Hass Christensen Afdelingsleder i Statsradiofonien
Helge Kjærulff-Schmidt Larsen, klokker
Ilselil Larsen Eva, lektors datter
Jakob Nielsen Nicolajsen, magister
Johannes Marott Svendsen, redaktør
Johannes Meyer Lektor Theodor Nielsen
Jørn Jeppesen Ludvigsen, advokat
Karl Stegger Byrådsformand
Knud Hallest Betjent
Knud Schrøder Ansat I statsradiofonien
Louis Miehe-Renard Erik Hansen, Evas kæreste
Ole Monty Mand I kirkeministeriet
Per Lassen Egon, skoleelev
Preben Thyrring Nicolai, skoleelev
Randi Michelsen Sigrid Svaneberg
Sigurd Langberg Hans, byrådsmedlem
Valdemar Skjerning Jerrild, Pastor
William Bewer Chef i statsradiofonien
   
________________________________________________