________________________________________________
Vi kunde ha' det saa rart 1942
Instr.: Christen Juul & Mogens Scott Hansen
82 minutter
     
 
 
 
________________________________________________

Medvirkende:

Asbjørn Andersen Redaktør
Benny Fagerlund Jesper, Rydings søn
Bodil Kjer Lene Bang
Carlo Wieth Poul Ryding, Dr. med
Ego Brønnum-Jacobsen Opvarter
Elith Pio K.M. Jørgensen, professor
Erni Arneson Illona Wallberg
Henning Elbirk
Ilselil Larsen Dorthe, Rydings datter
Knud Almar Erhardt, overlæge
Knud de Trappaud Olaf Winge, dirigent for drengekoret
Lasse Steen Hansen Jørgen, Rydings søn
Max Skalka
Mime Fønss Direktrice
Petrine Sonne Mathilde, ældre hushjælp
Richard Christensen Doktor Brandt
   
________________________________________________