________________________________________________
Vi som går stjernevejen 1956
Instruktion: Johan Jacobsen
95 minutter
     
 
 
 
Birgitte Reimer
       
________________________________________________

Medvirkende:

   
Birgitte Federspiel Nana, primadonna
Birgitte Reimer Lis
Ebba Amfeldt Garderobedame
Ebbe Langberg Lis' ven
Ebbe Rode Magister Winther
Fredbjørn Bjørnsson Danseinstruktør
Gunnar Lauring Aage Beck, teaterdirektør
Hans Kurt Knud Sommer, revyforfatter
Inge Ketti Stuepige hos Nanna
Johannes Marott Scenemester Maarum
Jytte Abildstrøm Agnethe Sørensen
Jørgen Ryg Lis' ven
Jørgen Weel Lis' ven
Lillian Sjøgren Danserinde
Mimi Heinrich Danserinde
Minna Jørgensen Husbestyrerinde
Ole Monty Koreograf
Peter Kitter Pressefotograf
Poul Bundgaard Sanger
Preben Uglebjerg Kostumier
   
________________________________________________