________________________________________________
Viktor og Viktoria 1993
Instruktion: Linda Wendel
68 minutter
________________________________________________

Medvirkende:

Amalie Ihle Alstrup Viktoria, Skrumpeltrold
Anne Marie Helger Skrumpeltroldemor
Barbara Topsøe-Rothenborg Las, kogletrold
Bjarke Smitt Vestermark Split, kogletrold
Christian Potalivo Viktor, kogletrold
Hakim Bellman Jacobsen Fedtøre, kogletrold
Lars Knutzon Kogletroldefar
Lene Brøndum Kogletroldemor
Matilde Kruse Silli, skrumpeltrold
Niels Predstrup Stunt for Viktor
Peter Larsen Skrumpeltroldefar
Tina Gylling Mortensen Tilda, skrumpeltrold
Tor Sander Smit Villi, skrumpeltrold
   
________________________________________________