Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Aage Fønss

Skuespiller

Født 12. December 1887
Død 1. Oktober 1976


 

FILMROLLER:

1910 Ambrosius Ambrosius Stub
1910 Ansigtstyven "Røret", forbryder
1910 Elverhøj Paul Flemming
1910 Greven af Luxemburg Rene, greve
1910 Holger Danske
1910 I bondefangerklør Sømmet
1910 Kapergasten Landsforræder
1910 Valdemar Sejr Valdemar Sejr
1911 En helt fra 64 Christian IX
1912 Kærlighed og venskab Kai Hornung, officer, Ediths mand
1913 Broder mod broder Erik, enkefruens søn
1913 Chatollets hemmelighed Løjtnant Arthur Fang
1913 Gæstespillet Aage, Fredes bror
1919 Grevindens ære Fyrst Ulrich von Engernheim-Kypstein
1920 Kærlighedsvalsen Grev Erik Borghjælm
1920 Via Crucis Philips, rig fabriksejer
1921 Vor fælles ven John Harmon / Julius Handford mfl.
1922 Frie fugle Paul Selwin, Claus' adoptivsøn
1923 Den sidste dans Søren Bastrup som voksen
1923 En nat i København Georg, Stolls søn
1923 Madsalune Johan Gordon, Madsalune
1923 Paa slaget tolv Herredsfuldmægtig Steen
1924 En kæreste for meget Ingeniør Hart
1924 Min ven privatdetektiven Anders Hytting, landbrugselev
1936 Panserbasse Politidirektør
1937 Mille, Marie og mig Niels Klitgaard, læge
1938 Balletten danser Einar Bang, direktør
1939 Komtessen paa Steenholt Torben Hjelm, greve
1940 En pige med pep Henrik Olivaius, skibsreder
1941 En mand af betydning Bækgaard, overassistent
1941 Peter Andersen Helge Appel, grosserer
1942 Forellen Emanuel Langhoff, skuespiller
1944 To som elsker hinanden Hansen, sagfører
1946 Oktoberroser Hr. Jørgensen
1949 For frihed og ret Major Irminger
1949 Kampen mod uretten Bestyrelsesformand
1950 Cafe Paradis Direktør Svenningsen
1950 Historien om Hjortholm
1961 Harry og kammertjeneren Kammertjener
1964 Paradis retur Nabo
1968 Det kære legetøj Ensom gammel mand

TEATERROLLER:

Albert Helsengreens Teaterselskab:

1906 Trold kan tæmmes Hortensio

Bellahøj Friluftsteater:

1941 Eventyr paa fodrejsen Vermund, forstkandidat
1949 Fuglekræmmeren Keller, smed

Dagmarteatret:

1906 Niels Nielsen Mads Jensen
1911 Ambrosius von Reinsberg, captain
1933 Brødrene Hansen Politiasistent

Danmarks Friluftsteater:

1945 Elverhøj Erik Walkendorff, herre til Højstrup
1946 En skærsommernatsdrøm Theseus
1948 Champagnegaloppen H.C. Lumbye
1949 Elverhøj Erik Walkendorff, herre til Højstrup
1950 Røverne Chef for hertugens gendarmer

Det Kongelige Teater:

1919 Aladdin Solimann, sultan af Persien
1921 Elverhøj Albert Ebbesen, lensmand
1921 Henrik IV Thomas Percy
1922 Baandet Herredsfoged
1922 Cosmus Politichef
1923 Aprilsnarrene Vinke, frisør
1923 Købmanden i Venedig Bassanio, Antonios ven
1926 Kongsemnerne Pål Flida
1926 Stormen Sebastian
1927 Genboerne Regensianer
1928 Som man behager Amiens
1929 Til skjaldens ihukommelse von Schmettau, baron
1930 Den nye barselstue Hertzmann, maler
1930 Flagermusen Dr. Blind, advokat
1930 Flagermusen II Dr. Blind, advokat
1930 Helligtrekongersaften Malvolio
1930 Som man behager Amiens
1930 Trold kan tæmmes Hortensio
1931 Den nye barselstue Hertzmann, maler
1931 Erasmus Montanus Løjtnant
1931 Erik og Abel Blind olding
1931 Faust Jordånden
1932 En skærsommernatsdrøm Theseus
1932 En skærsommernatsdrøm II Theseus
1932 Eventyr paa fodrejsen Forstkandidat Vermund
1932 Flagermusen  Doktor Blind, advokat
1932 Fruentimmerskolen Enriques
1933 Erasmus Montanus Løjtnant
1934 Der var engang Frier
1936 Barselstuen Officer
1936 Der var engang Frier
1936 Jomfruburet Grev Scharntorff, gesandt
1937 Det gamle spil om Enhver Staldbror
1937 Elverhøj Erik Walkendorff
1937 Erasmus Montanus Løjtnant
1937 Hamlet Marcellus
1938 Aprilsnarrene Simon, tysk avanturier
1938 Chas Lurius, redaktionssekretær
1938 Der var engang Frier
1938 Det gamle spil om Enhver Enhvers staldbror
1938 Elverhøj Erik Walkendorff
1938 En skærsommernatsdrøm Theseus
1938 Jean de France Spiller
1938 Kardinalernes middag Kardinal Rufo, spanier
1938 Kvinderne paa Niskavouri Vainio, overlærer
1939 Anna Sophie Hedvig Birk, politimand
1939 Der var engang Frier
1939 Erasmus Montanus Løjtnant
1939 Flagermusen  Doktor Blind, advokat
1939 Helligtrekongersaften Malvolio
1939 Jean de France Spiller
1939 Maria Stuart Robert Dudley, greve af Leicester
1940 Aladdin Lampens ånd
1940 Elverhøj Erik Walkendorff, herre til Højstrup
1940 En sjæl efter døden  Sankt Peter
1940 En skærsommernatsdrøm Theseus
1940 Et drømmespil Indras stemme
1940 Jean de France Spiller
1940 Sparekassen Gæst
1941 Der var engang Frier
1941 Erasmus Montanus Løjtnant
1941 Kardinalernes middag Kardinal Rufo, spanier
1942 Den nye barselstue Hertzmann, maler
1942 Erasmus Montanus Løjtnant
1942 Henrik og Pernille Leonard
1942 Kardinalernes middag Kardinal Rufo, spanier
1942 Kristian den anden Herberstain, udenlandsk gesandt
1942 Paaskelilien Gabriel
1942 Ullabella Larsen, viceskoleinspektør
1943 Baaden Ketil fra Kolter
1943 Erasmus Montanus Løjtnant
1943 Henrik og Pernille Leonard
1944 Elverhøj Erik Walkendorff
1944 En fallit Jacobsen, byggemester
1944 Fiskerne Anders, fisker
1945 Elverhøj Erik Walkendorff
1944 Et spil om en vej ..... Lagmand
1944 Peer Gynt von Eberkopf
1945 Før Cannae Officer
1945 Kjartan og Gudrun Broder Martin, munk
1945 Henrik og Pernille Leonard
1946 Cæsar og Cleopatra Belzanor
1946 Der var engang Frier
1946 Kardinalernes middag Kardinal de Montmorency
1947 Cæsar og Cleopatra Belzanor
1948 Fiskerne Anders, fisker
1948 Othello Venedig
1949 Biskop Jon Arason Statholder Laurenzius Mule
1949 Eventyr paa fodrejsen Vermund, forstkandidat
1950 Det lykkelige skibbrud  Stortalende officer
1951 Der var engang Frier / Byvagt
1951 En sjæl efter døden Sankt Peter
1951 Kong Richaard III Sir Robert Brankenbury, kommandant
1952 Cæsar og Cleopatra Belzanor
1952 Det lykkelige skibbrud Stortalende officer
1952 Elverhøj Erik Walkendorff
1952 En sjæl efter døden  Sankt Peter
1952 High Tor Patsy, betjent
1953 Hamlet Præst
1953 Jean de France Spiller
1954 En sjæl efter døden Sankt Peter
1954 Jeanne d'Arc på bålet Retsbetjent
1954 Maria Stuart Greve af Kent
1954 Sanct Hansaften-spil En gammel eg
1955 Jeanne d'Arc på bålet Retsbetjent
1955 Maria Stuart Greve af Kent
1956 Cyrano de Bergerac Poet
1956 Jeanne d'Arc på bålet Retsbetjent
1957 En skærsommernatsdrøm Philostrat
1957 Henrik og Pernille Leonard, Leanders ven
1957 Luthens sang Buddistpræst
1958 Den døde dronning Don Manoel Ocayo
1958 Elverhøj Erik Walkendorff
1958 En idealist Bøddel
1959 Aladdin Kristen købmand
1959 Den gamle dame besøger byen Pantefoged
1960 Der var engang Formanden ved byvagten
1960 Elverhøj Erik Walkendorff
1961 Elverhøj Erik Walkendorff
1960 En sjæl efter døden Sankt Peder
1962 Elverhøj Erik Walkendorff

Det Kongelige Teaters Friluftstourne:

1953 Helligtrekongersaften Malvolio, Olivias hushovmester

Dyrehavens Friluftsteater:

1932 Hjortens flugt Konge
1942 Elverhøj Erik Walkendorff
1943 En skærsommernatsdrøm Theseus
1944 En skærsommernatsdrøm Theseus
1947 Som man behager Robert

Friluftteater-Tourneen:

1945 Elverhøj  Erik Walkendorff

Kronborg Slot:

1926 Trold kan tæmmes Hortensio

Aarhus Teater:

1907 Othello Montand
1964 Stedfortræderen Kardinal