ABC Visen

abc_visen

Paa Ho'det 1929

Nørrebros Teater

Tekst: Mogens Lorentzen

Musik: August Polenz

Sunget af Liva Weel

A.B.C.D.
Lyset at se.
Mors bryst er tungt og hvidt
Snevejr. De første skridt.
Æventyr. A.B.C.
A.B.C.D.

E.F.G.H.
Uret forstå.
Skrivning og geografi.
Og reguladetri.
Få prygl og selv at slå.
E.F.G.H
.
I.J.K.L.
Den første gæld.
Venskab og arbejdskald.
Weltschmerz og syndefald.
Munter alligevel
I.J.K.L.

M.N.O.P
Rejse og se.
Følge den røde tråd.
Kone. Og barnegråd.
Virksomhed og ide.
M.N.O.P.

Q.R.S.T
Ansvar og magt.
Frugt af den tid, der gik.
Indsigt og overblik.
Afgrøden sammenbragt.
Q.R.S.T

U.V.X.Y
Komme i ly.
Visdom og varetægt.
Helbred. Den yngste slægt.
Blive som barn påny.
U.V.X.Y.

Z.Æ.Ø.Å
Jorden at nå.
Lukke den runde ring.
Alting og ingenting.
Hvid i sin grav at gå.

Z.Æ.Ø.Å