Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

*Comediehuset

comediehuset_kgl

1747 - 31. December 1774

Comediehuset er Det Kongelige Teaters første scene, tegnet af Nicolai Eigtved i fransk inspireret og palæagtig stil. Opført på Kongens Nytorv 1748, på grunden hvor Tjærehuset (Det lille giethus) havde ligget. Efter Christian VI's tid blussede teaterlivet op med den nye konge Frederik V. Teatret blev delvist finansieret af kongen og dels af Københavns kasse. Driften var dog aktørernes ansvar. I 1750 overdrog kongen teatret til byen. Teatret var indrettet som et typisk kulisse- og logeteater og havde plads til 600 tilskuere. Udover skuespillet stod teatret også for flere forlystelsesfunktioner. Dronning Louise var glad for musik så musikdramaet fik en vigtig plads. Holberg indflydelse var betydelig og hans stykker prægede teatret repertoire. I 1770, under Christian VII, kom teatret atter under kongelig ledelse som "Den Kongelige Danske Skueplads" og blev i 1772 direkte finansieret af den og underlagt Hofmarskallatet. To år senere blev teatret udvidet, så der blev plads til ca. 1200 tilskuere. I 1774 blev en ombygning og udvidelse igen nødvendig og blev gennemført af arkitekten C.F. Harsdorff. De første sæsoner var præget af Holberg og Moliere samt italienske operatrupper. I forbindelse med disse gæstespil rykkede kongens musikere i 1752 ind i bygningen. og blev fra 1770 fast kongeligt teaterorkester. 1756 begyndte teatrets italienske balletmester Antonio Como at undervise unge teaterinteresserede i ballet, og startede derved balletskolen. 2 år efter fulgte Operaskolen som eksisterede indtil 1956.