Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Fætter Georg 1900

Dagmarteatret

19. Januar - 14. Februar

Lystspil af Ernst Lundqvist

MEDVIRKENDE:

Andrea Lamberth Fru Higg, Georgs slægtning
Augusta Wiehe Gertrud, etatsraadens datter
Elisabeth Riis Valborg, pige hos Fru Higg
Hans Orlamundt Etatsraad Rosendal
Karen Petersen Pige hos etatsraaden
Martinius Nielsen Georg Rosendahl, maler
Olivia Jacobsen/ Anna Larssen Thora Meyer, Fru Higgs søsterdatter
Philip Bech Nielsen, lejetjener
Sophus Neumann Grosserer Bratt
Aage Hertel Hans Halling, student